KLUB IAIDO RENSHINKAN

WROCŁAWSKA SEKCJA IAIDO


Wrocławska sekcja iaido powstała w październiku 2011 roku z inicjatywy Sensei Mirelli Stern.

07.03.2014 sekcja weszła w struktury organizacyjne Fundacji Przyjaźni Polsko - Japońskiej NAMI jako Klub Iaido Renshinkan.

W lipcu 2017 roku została oficjalnie przyjęta do Sho Shi Kai, którego założycielem i nauczycielem jest Norio Furuichi Sensei 8 Dan iaido.

Osoby ćwiczące i zdające egzaminy w naszej sekcji otrzymują certyfikaty potwierdzające stopień posiadany przez daną osobę. Są one rejestrowane w Polskim Związku Kendo, zrzeszonym w ramach Europejskiej Federacji Kendo. Każda z osób systematycznie ćwiczących, biorąca udział w zgrupowaniach szkoleniowych w Polsce i za granicą, ma również szansę na karierę sportową. Może ubiegać się o przyjęcie do kadry narodowej, corocznie powoływanej i weryfikowanej przez komisję techniczną PZK.

Wszystkie osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z japońskim sztukami walki serdecznie zapraszamy na treningi!


KONTAKT